Garantie

Garantie voorwaarden

Het is vervelend als een artikel niet naar verwachting werkt. Voor kleine problemen vindt u vaak een oplossing in de handleiding van het artikel. Uiteraard kunt u voor al uw vragen met betrekking tot een artikel onze klantenservice benaderen info@boonkopen.nl

Boonkopen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door Boonkopen.nl als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Boonkopen.nl kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Uitgesloten van garantie is in elk geval:
1. Vocht- of waterschade:
2. Schade door ondeugdelijk gebruik: